Monthly Archive: พฤษภาคม, 2012

❝นิวยอร์ค❞ ศิลปะ ศิลปิน และ ศิลเปรอะ

ถึงแม้นครแห่งนี้จะไม่ได้มีอายุเก่าแก่อย่างกลุ่มประเทศแถบยุโรปหรือเอเชียก็ตาม แต่ผู้คนในนครแห่งนี้ก็พยายามจะสร้างวัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง ในแบบที่เป็นตัวเอง แถมยังสามารถผลักดันเอาวัฒนธรรมเหล่านี้แผงไปกับสื่อต่างๆ จนหลายๆประเทศก็ล้วนถูกแซกซึมและรับเอาวัฒนธรรมเหล่านี้ไปโดยไม่รู้ตัว

❝นิวยอร์ค❞ นครที่เวลาเดินเร็วที่สุดในโลก

เมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงเรียงรายดั่งกำแพงยักษ์ เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา สูงต่ำดำขาว ต่างชาติต่างพันธุ์ ต่างวัฒนธรรม ชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ที่วิ่งตามโลกของเศรฐกิจ ทำให้ที่แห่งนี้เวลาหมุนเร็วกว่าที่อื่นๆในโลก