❝ คงเป็นเพียงความคิด ❞


 
 


คนเรามีความสุขก็เพราะ “ความคิด” เจ็บช้ำเสียใจก็เพราะ “ความคิด”

ชีวิตเราเองกำหนดด้วยความคิดของเราเอง ขอบเขตของความคิดจึงไม่ควรต้องให้ใครมากำหนด
และเราก็ไม่ควรที่จะยึดเหนี่ยวเอาความคิดที่ไม่ดีนั้นไว้ เพราะว่ามัน “คงเป็นเพียงความคิด”


หลังการใช้ชิวิตเดินทางไปตามฝันของตัวเอง ผ่านเรื่องราวต่างๆ มาก็พอควร ทั้งสุข ทั้งทุกข์ ปะปนกันไป ตอนนี้ก็เข้าใกล้ความฝันมาอีกระดับหนึ่งแล้วถึงแม้ร่างกายและจิตใจจะเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนมากมาย แต่มันก็แข็งแรงมากขึ้นทุกๆวัน ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไง จะซ้ายหรือจะขวา จะเดินหน้าหรือถอยหลัง ก็คงต้องคอยดูกันต่อไป

 
 

7th Sense